ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

ALEKSANDRA BIEńKOWSKA

– ur. w 1988. Studiowała filozofię na UKSW oraz mediacje i negocjacje na SWPS. W 2005 roku zdobyła nagrodę w konkursie „O laur Wierzbaka”, a w 2013 w konkursie „O laur Wilhelminy”. Publikowała w „PKPzin”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 listopada 21 (237) / 2013