ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

JAKUB SKURTYS

– ur. w 1989, mieszka we Wrocławiu, doktorant na Wydziale Filologicznym UWr, krytyk literacki, publikował w „Odrze”, „Ricie Baum”, „Opcjach” i kilku innych miejscach; współorganizował Mikrofestiwal 2014, współredaguje internetowe czasopismo „Przerzutnia. Magazyn literatury i badań nad codziennością”; pisze głównie o poezji.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 grudnia 23 (407) / 2020
1 października 19 (403) / 2020
1 czerwca 11 (371) / 2019
1 listopada 21 (357) / 2018
1 września 17 (353) / 2018
1 września 17 (329) / 2017
sierpień 15-16 (327-328) / 2017
1 kwietnia 7 (319) / 2017
1 stycznia 1 (313) / 2017
1 września 17 (305) / 2016
sierpień 15-16 (303-304) / 2016
1 lipca 13 (301) / 2016
1 czerwca 11 (299) / 2016
1 lutego 3 (291) / 2016
1 grudnia 23 (287) / 2015
1 listopada 21 (285) / 2015
1 maja 9 (273) / 2015