ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

BłAżEJ SZYMANKIEWICZ

absolwent studiów środkowoeuropejskich UAM, doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Publikował m.in. w „Czasie Kultury”, „Schulz/Forum” oraz „Zeszytach Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ”. Interesuje się dwudziestowieczną literaturą amerykańską oraz kulturą i historią Europy Środkowej. Mieszka w Brnie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lipca 13 (469) / 2023
1 kwietnia 7 (343) / 2018