ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

JAN PAWEł SKUPIńSKI

ur. w 1983 roku. Anglista, absolwent filologii słowiańskiej łączonej z teologią w ramach programu MISH na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wychowanek Akademii "Artes Liberales", stały współpracownik Ekumenicznej Agencji Informacyjnej. Interesuje się językoznawstwem, teologią prawosławną oraz filmoznawstwem. Nauczyciel. W latach 2008-2009 opiekun koła filmowego Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie.

NUMER WYDANIA

  • 15 czerwca 12 (132) / 2009
  • 15 maja 10 (130) / 2009