ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 listopada 21 (165) / 2010

POLECAMY

„Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon”
Pod red. Jacka Gałuszki, Grażyny Maroszczuk, Agnieszki Nęckiej. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010.


Leksykon, będąc pierwszą w Polsce, zakrojoną na tak dużą skalę publikacją poświęconą czasopiśmiennictwu polskiemu wychodzącemu po 1989 roku, jest wspólnym przedsięwzięciem przeszło pięćdziesięciu osób, wśród których znaleźli się cenieni na arenie ogólnopolskiej redaktorzy pism, znakomici krytycy, literaturoznawcy, teatrolodzy i filmoznawcy związani z różnymi środowiskami, instytucjami i uczelniami wyższymi (Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim).

Leksykon pełni przede wszystkim funkcję informacyjną. Poszczególne hasła przybliżają genezy opisywanych pism, ich historię, profile, parametry „techniczne”, zasięg oddziaływania, zawartość poszczególnych numerów oraz bibliografią.

Dzięki przyjęciu szerokiej definicji „pisma kulturowego” w polu zainteresowań zespołu znalazły się pisma mające już długą historię (np. „Nowe Książki”, „Teatr”, „Twórczość”), ale i takie, które na rynku funkcjonowały krótki czas („bulion”, „Dwukropek”, „Teka”); mające niekwestionowaną pozycję („Nowy Nurt”, „Odra”, „Literatura na Świecie”), ale i takie, które mogą ją dopiero zdobyć; pisma „młodoliterackie” („Kursywa”, „Red.”, „Undergrunt”), ale i reprezentujące pokolenie tzw. roczników sześćdziesiątych („brulion”); pisma wychodzące jedynie w wersji papierowej („Res Publica Nowa”), ale i posiadające jedynie edycję elektroniczną („artPAPIER”, „verte”); pisma, które zyskały zasięg ogólnopolski, ale i te, które nie wyszły poza opłotki swego regionu („Teraz my?”, „Siódma Prowincja”); pisma sprofilowane ogólnokulturowo („Lampa”, „Portret”) i cechujące się zacięciem „akademickim” („Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”, „Teksty Drugie”, „Tekstualia”). Leksykon klasyfikuje periodyki pod względem ich periodyczności, zróżnicowania geograficznego oraz nastawienia politycznego, prezentując także grupę pism feministyczno-genderowych.