ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 listopada 21 (213) / 2012

POLECAMY: KONFERENCJA "WIĘZI WSPÓLNOTY"

"artPapier" objął patronat medialny nad konferencją.
WIĘZI WSPÓLNOTY. LITERATURA -€“ RELIGIA -€“ KOMPARATYSTYKA

THE TIES OF COMMUNITY. LITERATURE -€“ RELIGION -€“ COMPARATIVE STUDIES
Katowice, 15-16 listopada 2012

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)

ulica Bankowa 11aCZWARTEK (15 listopada 2012)OBRADY PLENARNE I SALA KONFERENCYJNA -€“ POZIOM 010:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji

10:15-10:45 prof. Donald Wesling (University of California, San Diego) Man and Animal in an Ecology to Come

10:45-11:15 prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (UŚ) (Post)theology of a Certain Prefix

11:15-11:45 Dyskusja

11:45-12:00 Przerwa kawowaOBRADY W SEKCJACH

12:00-13:30 Część pierwszaSEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA - POZIOM 0)

dr Michał Warchala (UP Kraków) Three Waves of Postsecularity. Towards the New Vision of Modernity

dr Agnieszka Kaczmarek (PWSZ Nysa) Who Do I Meet When I Meet a Stranger? Reading Thomas Merton and Emmanuel Levinas

mgr Maciej Stroiński (UJ) Messiah Destroyer: Eichah Rabbah and Walter BenjaminSEKCJA B (SALA SEMINARYJNA €- POZIOM 2)

dr Grzegorz Strzelczyk (UŚ) Relacyjność:(nie)chciane dziedzictwo chrześcijańskiego doświadczenia?

dr Anna Kucz (UŚ) „Umbra veri" - refleksje Arnobiusza nad przyszłością religii

mgr Przemysław Piwowarczyk (UŚ) Wspólnota ukryta w micie. Metody społecznego odczytywania tekstów religijnych na przykładach z literatury gnostyckiej13:30-15:00 Przerwa obiadowa15:00-16:30 Część drugaSEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA -€“ POZIOM 0)

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (UKSW) Joban's Fear

dr Joanna Stolarek (UKSW) Crime, remorse and guilt in literature and faith. Approaches to life, religion and philosophy in Flannery O’Connor’s and Flan O’Brien’s selected works

dr Alina Mitek-Dziemba (UŚ) Untying Animal Theology, or Where the Post-Secular and Environmentalism MeetSEKCJA B (SALA SEMINARYJNA -€“ POZIOM 2)

dr Agnieszka Kaczmarek (UAM) Język – narracja – historia. Religia i wspólnota w koncepcji Charlesa Taylora

dr Paweł Tomczok (UŚ) Doprowadzić alienację do końca

Łukasz Milenkowicz (UŚ) A-teologia utajonej wspólnoty. Lacan i Blanchot16:30-16:45 Przerwa kawowa16:45-18:15 Część trzeciaSEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA -€“ POZIOM 0)

dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ) Wcielenie, obraz, interpretacja

dr Tomasz Kunz (UJ) Indywidualizacja i więź wspólnotowa. Religia jako narzędzie samoidentyfikacji w świecie późnej nowoczesności

mgr Katarzyna Szkaradnik (UŚ) Przypadek zmieniany w przeznaczenie. O religijności tekstów i tekstualności religii z perspektywy hermeneutyki ponowoczesnejSEKCJA B (SALA SEMINARYJNA -€“ POZIOM 2)

dr hab. Danuta Sosnowska (UW) Rola metafizyki w czeskim społeczeństwie: pisarski dialog pokoleniowy Václava i Vladimíra Vokolków

dr Dagna Dejna (UMK) Wartości niezbywalne, granice nieprzekraczalne i obszary tabu jako religijne więzy splatające wspólnotowe więzi. Przykład społeczności amerykańskich amiszów starego zakonu

mgr Marek Mikołajec (UŚ) Dom ducha. Listy z Rzymu Morcinka i Kadłubka18:30 BankietPIĄTEK (16 listopada 2012)OBRADY W SEKCJACH9:00-10:30 Część czwartaSEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA -€“ POZIOM 0)

prof. US dr hab. Andrzej Skrendo (US) Wspólnota według Tomasza Burka

prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ) Na postsekularność €- Bargielska!

dr Krystyna Koziołek (UŚ) Lectio divina jako model lektury niemożliwejSEKCJA B (SALA SEMINARYJNA -€“ POZIOM 2)

dr Marta Łukaszewicz (UW) „Pokorny herezjarcha Nikołaj”. N. Leskowa stosunki z kościołem prawosławnym

dr Marcin Kuczok (UŚ) Życie chrześcijańskie jako transakcja handlowa w Parochial and Plain Sermons Johna Henry'ego Newmana. Analiza kognitywno-lingwistyczna

dr Wacław Forajter (UŚ) Nauka i religia w „Drzewie latającym” Sygurda Wiśniowskiego10:30-10:45 Przerwa kawowa10:45-12:15 Część piątaSEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA â€- POZIOM 0)dr Joanna Janusz (UŚ) Obsesja Absolutu, tęsknota za człowiekiem w „Camere separate” Piera Vittoria Tondellego

dr Aneta Chmiel (UŚ) Święta, zakonnik i satanista. Inspiracje religijne w twórczości Vincenza Consolo

mgr Anna Porczyk (UW) Erri De Luca – mieszkaniec BibliiSEKCJA B (SALA SEMINARYJNA -€“ POZIOM 2)

mgr Karina Jarzyńska (UJ) Traktaty Czesława Miłosza jako teksty wspólnototwórcze

dr Piotr Bogalecki (UŚ) „Zawęźlenie”. Nazwa - więzi -€“ miasta w poezji Witolda Wirpszy

mgr Tomasz Umerle (UAM) Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego - próba interpretacji postsekularnej

12:15-12:30 Przerwa kawowaOBRADY PLENARNE II SALA KONFERENCYJNA -€“ POZIOM 012:30-13:00 prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek (UŁ) Taniec przeciw konieczności Stanisława Vincenza

13:00-13:20 prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek (UŚ) Niewiara, czyli lęk

13:20-13:45 Dyskusja13:45-15:15 Przerwa obiadowaOBRADY W SEKCJACH

15:15-16:15 Część szóstaSEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA -€“ POZIOM 0)

dr hab. Andrzej Pawelec (UJ) Sports: a modern arena for the sacred

mgr Joanna Soćko (UŚ) (Meta)physical Body Language. The Body of Christ as Food for ThoughtSEKCJA B (SALA SEMINARYJNA - POZIOM 2)

prof. AJD dr hab. Adam Regiewicz (AJD Częstochowa) Teologia nowych mediów

dr Aleksander Gomola (UJ) „Światłość wiekuista” czyli requiem w erze postchrześcijańskiej. Religijność postsekularna w Eternal Light: A Requiem Howarda Goodalla16:15-16:30 Przerwa kawowaOBRADY PLENARNE III SALA KONFERENCYJNA -€“ POZIOM 0

16:30-17:00 prof. dr hab. Agata Bielik-Robson (University of Nottingham, PAN) The Return of the Messianic Promise. On the Post-Secular Turn in a Narrower Perspective

17:00-17:30 prof. Creston Davis (Rollins College, Floryda) The Paradox of Philosophy and the Post-Secular Turn

17:30-18:00 Dyskusja

18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji