ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 stycznia 1 (121) / 2009

POLECAMY

„Miasto i czas”. Redakcja Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski. Chorzów 2008. Seria: „Medium Mundi”, t. IV.

„Czwarty tom serii Medium Mundi poświęcamy refleksji o dwóch ważnych, nośnych, wartościotwórczych kategoriach: miasto i czas, a także o związkach, jakie między nimi zostają zadzierzgnięte. Miasto to szczególna przestrzeń życia. Nie stanowi go – jak pisał Max Weber – jedna chata czy kilka pojedynczych domostw, lecz wiele domów budowanych ‘mur przy murze’ na wielkim obszarze. Taka gęstość, intensywność zamieszkiwania niesie z sobą zarówno szanse, jak i niebezpieczeństwa. Od dawna miejski sposób życia chwalony jest za koncentrację środków służących zaspokajaniu ludzkich potrzeb oraz uważany jest za matecznik kultury i wykształcenia, krytykowany zaś za niszczenie rodzinnych i sąsiedzkich więzi, czyli poszerzanie obszarów ludzkiej samotności, a także za narzucanie człowiekowi spłaszczonych, powierzchownych, mechanicznych, nieautentycznych form egzystencji” (Ze wstępu Jacka Kurka i Krzysztofa Maliszewskiego).

Te i inne ambiwalencje cechujące miasto współczesne stanowią tematykę ponad dwudziestu tekstów zamieszczonych w czwartym tomie serii „Medium Mundi”. Książka „Miasto i czas” ożywiana jest przez napięcie pomiędzy lokalnością prowadzonego dyskursu (głównymi bohaterami tomu są miasta Górnego Śląsku) a jego uniwersalną, interdyscyplinarną wymową (wielu tekstom zamieszczonym w tomie patronuje filozofia Martina Heideggera). Wśród autorów m.in. Krzysztof Bierwiaczonek i Tomasz Nawrocki, Jan Drabina, Irma Kozima, Marek Szczepański i Weronika Ślęzak-Tazbir, Krzysztof Wieczorek i inni.