ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 kwietnia 7 (175) / 2011

POLECAMY

A A A
Najnowsza wystawa Grzegorza Sztwiertni podejmuje przekorną próbę spojrzenia na twórczość artysty na sposób nieco odmienny niż dotychczasowe, często zamykające ją w definicjach medycznych czy stricte cielesnych. „Wystawa jest pomyślana jako narracyjna struktura łącząca prace z różnych lat, lecz traktująca o podobnym problemie wszechobecnej w naturze i kulturze żądzy kontroli, dominacji, poniżania, odwetu i zemsty. Ten ostatni aspekt społecznej rzeczywistości, tak ważny dla polskiej w szczególności historii i tradycji, kształtuje współczesne modele ludzkich interakcji” – dookreśla artysta.

Obok prezentowanych instalacji dźwiękowych („Bluzg”, 2001/2009; „Live-eviL”, 2009) znajdą się nowe prace, nawiązujące do realizacji filmowych związanych z tematem przemocy czy pierwotnych korzeni agresji („Dzika banda”, 2011; „Walka o słowo (Quest For Word) II”, 2011). Zgodnie z uzasadnieniem artysty: „Prace wybrane i zrealizowane na wystawę podejmują próbę refleksji nad modelami kształtującymi te z ludzkich cech, które zdominowały, w toku doboru naturalnego (selekcji naturalnej i kulturowej), ludzkie formy współżycia.” Dwóm premierowym instalacjom przestrzenno – dźwiękowym towarzyszyć będzie pokaz filmów „Psycho2” (2010) i „Together Through Life” (2010) oraz obrazy z serii „Prawda w malarstwie” (2006).

Zdaniem kurator projektu, Oli Wojtkiewicz: „Pracom Sztwiertni skupionym pod sztandarem „Zemsta/Revenge” towarzyszy przeczucie, że przemoc jest w dużym stopniu podłożem ludzkiej natury i historii ludzkości, a swoją estetyczną kulminację osiąga w sztuce.”