ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 marca 5 (197) / 2012

Redakcja,

„DYLEMATY SINGIELKI” – KONKURS

A A A
REGULAMIN KONKURSU „RÓŻNE DYLEMATY SINGIELKI”

1. Organizatorem konkursu jest Magazyn Kulturalno-Literacki Szuflada, dostępny pod adresem www.szuflada.net. Współorganizatorami są internetowy dwutygodnik kulturalny „artPAPIER”, wydawnictwa W.A.B. i Znak oraz firma Avon.

2. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, którzy zamieszkują na terytorium Polski i przekroczyli 18 rok życia.

3. Warunkiem przyjęcia dzieła do konkursu jest nadesłanie pod adres: recenzje@szuflada.net z tematem „singielka”:

- opowiadania na temat: „Różne dylematy singielki”:
Czy singielki to nowe zjawisko, które pojawiło się wraz z nastaniem nowego milenium?
A może to jedynie nowa, modna nazwa na postawę, która istniała od zawsze?
Odpowiedzi na te pytania pozostawiamy Wam i Waszej wyobraźni.
Chętnie poznamy Wasze historie o singielkach, ich życiu, uczuciach i kobiecości.

- do 31 marca 2012 roku,
- podpisanego imieniem i nazwiskiem, plik w formacie *doc lub *rtf zapisany według wzoru: Tytuł pracy, imię i nazwisko,
- objętości maksymalnie 20 stron (marginesy standardowe, wyjustowane, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5).

4. Nadesłane prace nie mogą nosić znamion plagiatu.

5. Jury w składzie:

- sędzia główny: Magdalena Pioruńska (redaktor naczelny Szuflady),
- Bartosz Szczygielski (szef działu recenzji książek Szuflady),
- Katarzyna Krawczyk (szef działu filmowego Szuflady),
- Magdalena Kempna-Pieniążek (redaktor działu filmowego czasopisma „artPAPIER”),
- Wojciech Rusinek (zastępca redaktora naczelnego czasopisma „artPAPIER”, redaktor działu literatura),
dokona subiektywnego i demokratycznego wyboru najlepszych dzieł.

6. Nagrodami w konkursie są:

a) Za pierwsze miejsce:

- 4 książki wydawnictwa W.A.B.: seria o Klaudynie autorstwa S.G. Colette;
- 1 książka ufundowana przez czasopismo „artPAPIER”;
- kosmetyk ufundowany przez firmę Avon;
- dyplom.

b) Za drugie miejsce:
- 1 książka wydawnictwa Znak: „Niewinność zagubiona w deszczu”;
- 2 książki ufundowane przez czasopismo „artPAPIER”;
- kosmetyk ufundowany przez firmę Avon;
- dyplom.

c) Za trzecie miejsce:
- 1 książka wydawnictwa Znak: „Niewinność zagubiona w deszczu”;
- 1 książka ufundowana przez czasopismo „artPAPIER”;
- kosmetyk ufundowany przez firmę Avon;
- dyplom.

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swoich dzieł na łamach Szuflady oraz czasopisma „artPAPIER” (www.artpapier.com).

8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.