ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

sierpień 15-16 (231-232) / 2013

Redakcja,

POLECAMY: Mural w Puszczykowie

A A A
W dniach 7-10 sierpnia na ścianie Biblioteki Miejskiej oraz Centrum Animacji Kultury w podpoznańskim Puszczykowie (ul. Wysoka 1) rozpoczną się prace nad muralem, którego głównym elementem będzie wiersz wybitnej polskiej poetki, Krystyny Miłobędzkiej.  Malując wielkoformatowy obraz, młodzi artyści chcą zwrócić uwagę na to, iż street-art nie jest wyłącznie domeną wielkich miast i może doskonale sprawdzić się w dziesięciotysięcznym miasteczku. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, kiermasz komiksów, projekcja filmu oraz piknik. Odsłonięcie muralu nastąpi 10 sierpnia.

Bezpośrednim źródłem inspiracji do stworzenia muralu w Puszczykowie są holenderskie oraz belgijskie kamice – na wielu z nich widnieją bowiem słynne cytaty z utworów literackich lub dzieł filozoficznych. Wieloletnią mieszkanką Puszczykowa jest jedna z wybitniejszych współczesnych poetek, Krystyna Miłobędzka, stąd pomysł, aby na fasadzie budynku znalazł się graficzny zapis jej wiersza. Mural z ogromną starannością zostanie przygotowany przez grupę poznańskich artystów, którzy mają na swym koncie realizacje podobnych projektów.

Również wybór miejsca nie jest przypadkowy. W Bibliotece Miejskiej oraz Centrum Animacji Kultury odbywa się szereg wydarzeń kulturalnych kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorem wydarzenia jest młodzież skupiona wokół Fundacji Tranzyt z Poznania, natomiast projekt został dofinansowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

PROGRAM WYDARZENIA „MURAL W PUSZCZYKOWIE””

07-10.08. Malowanie muralu

09.08. g. 10.00 Warsztaty komiksowe dla dzieci w ramach spotkań „Wakacje z Tuwimem”

g. 15.00 Warsztaty komiksowe dla młodzieży

g. 18.00 Projekcja filmu „Comic Book Confidential”

g. 10.00-18.00 Kiermasz komiksów

10.08. g. 14.00 Oficjalne odsłonięcie muralu oraz piknik (zaprasza Czoklet).