ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 września 18 (66) / 2006

PIĘKNI DWUDZIESTOLETNI

A A A
Paweł Szeibel “Action(in)Painting”. Galeria Rotunda, MBP Bytom. 6 września – 8 października 2006.

Paweł Szeibel jest studentem czwartego roku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Przygotowana przezeń dla bytomskiej galerii wystawa prezentuje jego multimedialne zainteresowania i różnorodne środki wyrazu. Projekt „ACTION(in)PAINTING” jest nawiązaniem do malarstwa gestu – autonomicznej sztuki akcyjnej, której początki sięgają działalności legendarnego amerykańskiego malarza Jacksona Pollocka. W Bytomiu Paweł Szeibel pokaże dwa swoje najnowsze projekty: „Niebo – autoportret” oraz Trójstyk”. Ta ostatnia praca powstała latem br. w Istebnej podczas akcji, która odbyła się w ramach polsko-litewskich warsztatów i seminariów. „Niebo-autoportret” składa się z trzech obrazów oraz rejestracji wideo dokonanej we własnej pracowni w 2005 r. Projekt ten stanowi więc zapis i swoisty pamiętnik z performatywnych działań malarskich. Artysta malował wówczas dłońmi znajdujący się ponad nim obraz nieba. Powstała praca w sposób dosłowny i symboliczny odwołuje się więc do tego, co „jest ponad nami”. Jej emocjonalny ton, a także nawiązanie do idei teatru malowania są tylko jednymi spośród wielu kontekstów dzieła, ponieważ równie istotny jest tu aspekt procedury malowania „malarstwa po malarstwie”. Z kolei realizacja „Trójstyk” składa się z wielkiego obrazu powstałego w Istebnej na styku trzech granic: Polski, Słowacji oraz Czech. Topografia miejsca i geografia polityczna wchodzą tu w dyskurs z estetyką oraz naturą, której warunki i oddziaływanie (np. deszczu) miały równie wiążący wpływ na ostateczne wyłonienie się pracy. Integralną jej częścią jest także rejestracja filmowa. Paweł Szeibel w swojej twórczości działa w obrębie różnych mediów. Jego realizacje przysporzyły mu już sukcesów, o czym może świadczyć fakt, że w 2005 r. otrzymał II nagrodę na XII Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Jedna minuta”. Bytomska wystawa “ACTION(in)PAINTING” będzie artykułować wszystkie te wątki i zainteresowania młodego artysty.