ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lutego 3 (243) / 2014

Redakcja,

ANTYATLAS W GALERII PUSTEJ

A A A
Galeria Pusta w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek zaprasza w dniach od 8 lutego (wernisaż 7 lutego o g. 17.00) do 13 marca 2014 r. na wystawę Bartka Jarmolińskiego „Antyatlas”.

Wystawa koncentruje się na problematyce postrzegania męskości. Pozycja społeczna i kulturowa, jaką dotychczas zajmował w naszej kulturze mężczyzna, zmienia się, a wraz z nią następuje redefinicja obrazu współczesnego mężczyzny. Wizerunek ten do tej pory musiał spełniać postulaty swoistego piękna i atrakcyjności, co wynikało z opresyjności standardów kulturowych klisz. Wszelka próba dostosowania się do nich – zgodnie z psychoanalizą – niesie za sobą poczucie dyskomfortu oraz traumy.

Tytułowy cykl zdjęć „Antyatlas” prezentuje obrazy nagich i skulonych mężczyzn, którzy są umieszczeni w pudłach. Ich usytuowanie przywodzi na myśl pozycje embrionalne. W odniesieniu tym można odnaleźć poszukiwanie i potrzebę poczucia bezpieczeństwa związanego z początkiem życia. Obraz ten konotuje również sytuację pozbawienia „ego”. Jarmoliński próbuje dostosować się do wymogów dzisiejszej kultury, która akcentuje aspekt zmienności w odniesieniu zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Ten ostatni w rezultacie jest dziś często prezentowany jako towar bądź produkt konsumpcyjny i konsumencki.

Na wystawie prezentowane będą fotografie z cyklu „Twoje buty świadczą o tym, kim jesteś” (2011), obrazy z cyklu „Organika” (2013/2014) oraz filmy wideo „Wartości prawdziwego mężczyzny” (2010), „Wstyd” (2011), „Carte blanche” (2013/2014) oraz „Gloria Artis” (2013) będące rejestracjami performansów artysty.

 

Bartek Jarmoliński – ur. w 1975 r., absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (dyplom obronił w 2001 roku w Pracowni Rysunku u prof. Romy Hałat na Wydziale Edukacji Wizualnej), to jeden z najintensywniej rozwijających się łódzkich artystów, aktywnie uczestniczący w polskim życiu kulturalnym poprzez udział w przeglądach sztuki współczesnej (Bielska Jesień, Piotrkowskie Biennale Sztuki, Triennale Współczesnego Malarstwa Polskiego w Rzeszowie). Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą; do najbardziej znaczących należały projekty Galerii Zero w Berlinie, Dom i Wieża Krakowska w Norymberdze, Kolner Haus w Kolonii, The Bike Shad w Inverness, Het Strijkijzer w Hadze, Inchmore Gallery w Inchmore.

Opracowano w oparciu o materiały organizatora wystawy.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.