ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

sierpień 15-16 (255-256) / 2014

Redakcja,

KOMIKS I JEGO KONTEKSTY

A A A
Z artykułów zgromadzonych w tomie „Komiks i jego konteksty” przebija wrażliwość na wszelkie zmiany i niuanse rzeczywistości kulturowej, społecznej, politycznej. Ich autorzy wydeptują własne ścieżki, czasem się spotykając, czasem korzystając ze wskazówek i map (różnych metod i inspiracji), każdorazowo eksplorując nowe obszary badań bądź odświeżając to, co już odkryte. Łączy ich doświadczenie – wspólnie bowiem zaznaczają wyraźny punkt na mapie polskiego komiksoznawstwa.

Wydawcą książki jest Instytut Kultury Popularnej – wydawnictwo Fundacji Instytut Kultury Popularnej, powstałej w lutym 2014 roku. Celem Fundacji jest realizacja badań naukowych, projektów edukacyjnych oraz wydawniczych poświęconych kulturze popularnej, która pośredniczy w każdej próbie refleksji dotyczącej rzeczywistości społecznej, wymaga umiejętności rozpoznania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemysł kulturowy, ale i dostrzegania oraz twórczej eksploracji wartości pozytywnych (w sensie zarówno pragmatycznym, jak i estetycznym).

Opracowano w oparciu o materiały prasowe wydawcy.

„artPAPIER” objął książkę patronatem medialnym.
„Komiks i jego konteksty”. Red. I. Kiec, M. Traczyk. Instytut Kultury Popularnej. Poznań 2014.