ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

sierpień 15-16 (255-256) / 2014

Redakcja,

WSZYSCY JESTEŚMY KANIBALAMI

A A A
„Claude Lévi-Strauss napisał stronice tworzące prezentowany tom w odpowiedzi na prośbę dużego włoskiego dziennika »La Repubblica«. Owocem jest niepublikowany dotąd zbiór składający się z szesnastu tekstów powstałych w języku francuskim w latach 1989–2000.

Biorąc każdorazowo za punkt wyjścia jakieś bieżące wydarzenie, Lévi-Strauss nawiązuje do kilku z wielkich współczesnych debat. Czy chodzić będzie o epidemię nazywaną »chorobą wściekłych krów«, czy o współczesne formy kanibalizmu (żywieniowego lub terapeutycznego), czy o rasistowskie przesądy związane z praktykami rytualnymi (żeńskim albo męskim obrzezaniem), etnolog zachęca do podjęcia próby zrozumienia faktów społecznych rozwijających się na naszych oczach, przywołując dzieło Montaigne’a, stanowiące jeden z fundamentów zachodniej nowożytności: »każdy chce mienić barbarzyństwem to, co różni się od jego obyczaju«”.

Z przedmowy Maurice’a Olendera. Opracowano w oparciu o materiały prasowe Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

„artPAPIER” objął książkę patronatem medialnym.
Claude Lévi-Strauss: „Wszyscy jesteśmy kanibalami”. Przeł. K. Thiel-Jańczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014.