ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lutego 3 (291) / 2016

Redakcja,

KONFERENCJA NAUKOWA "KONTR-INTERPRETACJE"

A A A
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kontr-interpretacje”, która odbędzie się w dniach 11–13 maja 2016 roku.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego dr hab. Tomasz Sapota. Konferencja jest zwieńczeniem trwającego niemal dwa lata projektu „Kontr-interpretacje”, w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań seminaryjnych i warsztatowych z udziałem literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie seminarium naukowe „O czym myślą muzyk i literaturoznawca, kiedy mówią o interpretacji?” z udziałem prof. Krzysztofa Kłosińskiego i prof. Andrzeja Jasińskiego (w ramach cyklu „OPERAcje A due”).

Szczegółowe informacje: https://www.sendspace.com/file/s9bp4t.

Karta zgłoszeniowa: http://www.fil.us.edu.pl/dok/doktoranckie/karta_zgloszeniowa_kontr.doc.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe organizatorów.

„artPAPIER” jest patronem medialnym konferencji
.