ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 marca 5 (317) / 2017

Redakcja,

KONKURS 'PUNKT KRYTYCZNY'

A A A
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego do udziału w I edycji Konkursu na recenzję literacką „Punkt krytyczny” organizowanego przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i aktywności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji literatury najnowszej. Zadaniem uczestników jest

– przygotowanie recenzji poświęconej wybranej książce wydanej w latach 2015-17, reprezentującej dowolny gatunek literacki;

– przesłanie zgłoszenia (tekstu wraz z formularzem) do 20 marca 2017 roku w wersji elektronicznej na adres konkurs.na.recenzje@gmail.com i w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach na adres Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (szczegóły w Regulaminie).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas dnia otwartego polonistyki, 5 kwietnia 2017 roku. Zwycięska praca zostanie ogłoszona drukiem w Kwartalniku Kulturalnym „Opcje”, pozostałe wyróżnione recenzje zostaną opublikowane w Dwutygodniku Kulturalnym „ArtPapier”. Zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach krytycznoliterackich, towarzyszących rozstrzygnięciu konkursu. Opis zasad znajdą Państwo w Regulaminie.

Informacje na temat konkursu będą publikowane na stronach internetowych: www.inolp.us.edu.pl;

www.facebook.com/polonistykakatowice;

www.facebook.com/konkurspunktkrytyczny