ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lutego 3 (339) / 2018

Redakcja,

WSPIERAMY: WYDANIE KSIĄŻKI 'ZAPOMNIANY ŚWIAT'

A A A
Patronujemy projektowi wydania publikacji "Zapomniany świat. Książka o problemie głodu na świecie" Tomasza Trzcińskiego. Link do akcji: https://wspieram.to/zapomnianyswiatTomasz Trzciński:


W swojej książce piszę o skali problemu głodu na świecie bardzo obszernie - powołując się na rzetelne dane statystyczne i naukowe. Ponadto opisałem realne przyczyny istnienia takiej sytuacji, co w kontekście tego problemu jest ogromnie istotne. Wbrew panującym stereotypom głód na świecie nie jest wynikiem działania takich czynników, jak na przykład susze czy klęski żywiołowe. Głód jest problemem sztucznym, wywołanym przez człowieka. To nieszczęście pojawia się tam, gdzie wybuchają wojny, gdzie istnieje korupcja, dyskryminacja kobiet lub tam gdzie... działają wielkie transnarodowe korporacje.

Książka „Zapomniany świat” powstała przede wszystkim po to, aby pokazać, jakie działania współczesny świat może podjąć, aby problem głodu zredukować. Z organizacyjnego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe!

W tej książce Czytelnicy przeczytają też o działaniach w walce z głodem, jakie może podjąć KAŻDY człowiek, nawet osoba niezamożna. Przykładami takich działań jest wspieranie budowy szkół w krajach Globalnego Południa, sponsorowanie budowy studni, adopcja dziecka na odległość, sponsorowanie zakupu tzw. żywności terapeutycznej.

[...]

Wydanie książki „Zapomniany świat” nie będzie typowym przedsięwzięciem biznesowym. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza zostanie przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej. Środki te posłużą do wsparcia projektów służących przywracaniu bezpieczeństwa żywnościowego w Somalii, Syrii i Iraku. Polska Akcja Humanitarna jest organizacją o ogromnym doświadczeniu i przekazane jej środki z pewnością zostaną wykorzystane w sposób bardzo efektywny.


Materiał nadaesłany przez autora książki.
"artPAPIER" objąl projekt patronatem medialnym.