ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 kwietnia 8 (344) / 2018

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA JERZY WROŃSKI I PRZYJACIELE

A A A
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

BWA Contemporary Art Gallery in Katowice:Jerzy Wroński i przyjaciele

wernisaż: 26.04.2018, godz. 18.00

wystawa: 26.04–10.06.2018

kurator wystawy: Jan TrzupekJerzy Wroński (1930-2016) był współzałożycielem nieformalnej artystycznej „Grupy Nowohuckiej”, którą powołał wraz z przyjaciółmi w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym czasie był studentem ASP w Krakowie. Na początku lat sześćdziesiątych został członkiem „Grupy Krakowskiej” skupiającej plejadę najwybitniejszych artystów nurtu awangardowo-nowoczesnego z Krakowa. Swoją drogę artystyczną zaczynał od malarstwa materii, obrazów-reliefów tworzonych przy udziale pełzającego płomienia. W kolejnych etapach były „akwarele metamorficzne” i „rysunki dyfuzyjne”. W obu tych rodzajach prac autor uruchamiał naturalne procesy zachodzące w świecie przyrody, w których medium sprawczym stawała się woda. Niegasnąca inwencja i wynalazczość artysty zaowocowały po roku 1980 odkryciem unikalnej techniki fotografii bezkamerowej, w której praobraz-negatyw powstawał na okopconym sadzą szkiełku, wcześniej zwilżonym wodą. Prace te również związane były z „wyzwoleniem” naturalnych, nie do końca kontrolowanych, procesów. Powiększone w dużej skali na papierze fotograficznym obrazy autor nazywał „kopciogramami”.

W latach siedemdziesiątych Jerzy Wroński rozpoczął także swoją działalność na Wydziale Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w czasie której odkrył nową pasję – pracę nauczycielską. Jego działalność w Cieszynie nie ograniczała się jedynie do dydaktyki: zorganizował Galerię Uniwersytecką, do której trafiały najciekawsze wystawy z galerii Grupy Krakowskiej – Krzysztoforów (których kształt i program wystaw w dużym stopni były jego udziałem, jako wieloletniego prezesa Grupy Krakowskiej). Wraz z tymi wystawami, dzięki Jerzemu Wrońskiemu, przybywali do Cieszyna na spotkania i gościnne zajęcia ze studentami wybitni artyści.

Znaczenie Jerzego Wrońskiego dla sztuki śląskiej, nie tylko przez wzgląd na jego twórczość, ale również w związku z jego aktywnym i intensywnym animowaniem życia artystycznego oraz pracę edukacyjną i organizacyjną, jest niezwykle istotny. Unaoczniła to wyraźnie ubiegłoroczna wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach pt. „Lina i chaos”, traktująca o śląskich tradycjach awangardowych XX wieku. 

Wystawa „Jerzy Wroński i przyjaciele” ma oddać charakter prac kręgu Grupy Nowohuckiej oraz Grupy Krakowskiej z generacji Jerzego Wrońskiego, najistotniejsza bowiem będzie w niej rola tytułowych przyjaciół, wzajemnych wpływów, zmian, rozwoju. Osobny Na uwagę zasługuje także dodatkowy na wystawie element – najnowszy film kolekcjonera i dokumentalisty Grzegorza Schmidta pt. „Jerzy Wroński. Żywioły” (2017).

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

BWA Contemporary Art Gallery in Katowice

al. W. Korfantego 6

40-004 Katowice
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.