ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 października 19 (355) / 2018

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA ROMANA NOWOTARSKIEGO 'UMIEJSCOWIENIE'

A A A
Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki – wystawa inaugurująca rok akademicki 2018/19 ASP w Katowicach

wernisaż: 12.10.2018 r.

wystawa otwarta: 05-28.10.2018 r.

kuratorzy: Jolanta Jastrząb, Jakub Adamek

 

„Umiejscowienie” to monograficzna wystawa malarstwa Romana Nowotarskiego – wieloletniego wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i profesora zwyczajnego tej uczelni. W swojej twórczości Nowotarski konsekwentnie podejmuje problematykę pejzażu jako osobistej topografii – obrazowania ujmującego doświadczanie przestrzeni jako poszukiwanie miejsca dla własnej obecności. Obrazowanie jest zatem dla artysty równoznaczne z umiejscowieniem – rozpoznaniem otaczających jednostkę widoków świata i przetworzeniem ich na „przestrzenie do zamieszkania”, własne miejsca, w których nie można się zgubić. Miejsce bowiem, jako obszar rozciągnięty w przestrzeni euklidesowej, stanowi dla niego punkt na mapie świadomości i pamięci.

Przedstawiane przez Nowotarskiego miejsca, choć mogą wydawać się bardziej lub mniej rozpoznawalne, nie mają swoich odpowiedników w realnym świecie – jego malarstwo nie może zostać zaklasyfikowane jako reprezentacja realizmu, kreowane przez niego światy są autoreferencyjne, a, istniejące być może, pierwowzory przedstawianych widoków zostały przez malarza poddane dekonstrukcji i przetworzeniu na autonomiczne jakości. Industrialne pejzaże, weduty, miejskie zaułki, bramy, okna i podwórka stanowią elementy składni, z których artysta buduje opowieść o własnym doświadczeniu uchodźcy – jako ośmiolatek, na skutek wybuchu II wojny światowej, został wraz z rodziną wysiedlony z rodzinnej Worochoty (Huculszczyzna). Wczesne dzieciństwo i młodość artysty upłynęły pod znakiem nieustającej wędrówki – zmieniających się widoków widzianych z okien pociągów, coraz to nowych miejsc. Dlatego też strategia dojrzałego twórcy polega na budowaniu przedstawienia z odłamków zapamiętanych i wyobrażonych widoków, na ich rozpoznawaniu, oswajaniu i układaniu na nowo.

Śląsk, a szczególnie pracownia na ostatnim piętrze zabrzańskiego wieżowca, stały się dla artysty miejscem stałego pobytu – miejscem bezpiecznym, przystanią. Mimo to w jego twórczości pozostają uchwytne symptomy doświadczenia nomadyzmu. Ciekawość świata podszyta niepokojem, osobliwa nostalgia a przede wszystkim potrzeba zatrzymania w kadrze nieubłaganie zmieniających się widoków.

Wystawie towarzyszy film dokumentujący spotkania z Romanem Nowotarskim w jego pracowni, zrealizowany przez Macieja Zborka.

 

Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Rondo im.gen. Jerzego Ziętka 1, Katowice

www.rondosztuki.pl
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.