ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 września 17 (377) / 2019

Redakcja,

POLECAMY: PRACE ASGARA BOZORGIEGO W GALERII BWA W KATOWICACH

A A A
GALERIA BWA W KATOWICACH

ASGAR BOZORGI: „SNY NA JAWIE”


wernisaż 6.09.2019

wystawa: 07.09-06.10.2019

Asgar Bozorgi w swojej twórczości rezygnuje z anegdoty, przekazując emocje za pomocą zestawienia koloru i światła. W jego pracach najbardziej istotna wydaje się gra opozycji powierzchni i głębi, zasłaniania i odsłaniania, jaką wprowadzają prześwitujące przez siebie warstwy farby i subtelne formy. Stwarzane przez Bozorgiego obrazy działają na zasadzie postrzępionych, podziurawionych „kurtyn”, odblokowują pokłady nieświadomości i odsłaniają to, co w niej ukryte.

Lektura tych prac nie jest uzależniona od erudycji odbiorcy, jak miało to często miejsce w malarstwie abstrakcyjnym. Warunkiem odbioru jest jedynie gotowość do otwarcia się na obraz, poświęcenie mu czasu. Oddziaływanie malarstwa Bozorgiego dokonuje się poza jakąkolwiek treścią, którą można by zwerbalizować, „poczuć” jest tu tożsame ze „zrozumieć”.

Obraz jest wytwarzany nie za pomocą pędzli i farby, ale materializuje się w oglądzie, w tym przypadku to samo spojrzenie staje się medium. Odcisk pędzla na płaszczyźnie płótna stanowi znak przemieszczającej się i zanikającej obecności ciała artysty. Efekt, który napotyka odbiorca, przyglądając się kompozycji abstrakcyjnej, to zatem odwrotność procesu twórczego, sekwencja przebiegająca od śledzenia powierzchni ku pogrążaniu się w głębszych pokładach dzieła.

Celem obrazów Bozorgiego jest konfrontacja widza z własnym sposobem postrzegania, skłaniająca go do uświadomienia sobie podstaw podmiotowej percepcji. Ten akt autorefleksji jest doświadczeniem temporalnym, badaniem fenomenu czasowości, bycia „tu” i „teraz” w danej przestrzeni.