ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 11 (395) / 2020

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA PRAC MAŁGORZATY LEBDY 'ECHA PRZESTRZENI' - W RAMACH PROJEKTU POLA WIDZENIA KSIĄŻKI

A A A
Wystawa online Małgorzaty Lebdy „Echa przestrzeni”

3 czerwca-31 lipca 2020 r.

Wystawa „Echa przestrzeni” to część projektu „Pola widzenia książki”, który w tym roku doczekał się swojej czwartej edycji.

„Pola widzenia książki – kontekst” to cykl działań organizowanych przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej na rzecz rozwoju czytelnictwa. To interdyscyplinarny projekt, mający na celu zogniskowanie wokół książki nie tylko młodych ludzi, ale także środowisk twórczych i bibliotekarzy. Jednym aspektem jest więc szeroko rozumiana promocja czytelnictwa, drugim – działania na styku literatury i innych dziedzin sztuki, a trzecim – pogłębienie współpracy środowisk związanych z książkami. W czwartej edycji projektu nawiązujemy do dokonań językoznawcy Romana Jakobsona. Pisał on, że aby mogło dojść do komunikacji werbalnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą, musi zaistnieć słynne 4K: kontakt, kod, komunikat i kontekst. Możemy ustalić, czym są trzy pierwsze: kontakt to sposób/medium przekazywania informacji, kod – wybór „języka” i formy przekazu, a komunikat – treść, którą chcemy przekazać. Jednak „czwarte K” przysparza wielu problemów. Bo czym jest kontekst? Tym wszystkim, co wiemy? Tym, co widzimy? Tym wszystkim, co mamy wokół siebie? Światem? Spróbujemy spojrzeć na teorię komunikacji szerzej – jako na przekazywanie treści. W sytuacji pandemii problem podejmowany przez R. Jakobsona wydaje nam się szczególnie ważny i aktualny.

Projekt będzie zawierał cztery wystawy fotograficzno-literackie i stworzenie art-obiektu o charakterze literackim. Do współpracy zaprosiliśmy artystów, poetów i fotografów. Do projektu zaproszeni zostali: Małgorzata Lebda, Krzysztof Czyżewski, Artur Wykrota, Mariusz Forecki, Marek Kuś, Małgorzata Jabłońska, Piotr Szewczyk, Arkadiusz Ławrywianiec, Barbara Kubska, Iwona Wander, Dawid Chalimoniuk. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerami projektu są: Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Galeria Pix.House

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.