ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 grudnia 24 (408) / 2020

Redakcja,

POLECAMY: LITERACKI ART-OBIEKT

A A A
Literacki art-obiekt

W ramach projektu „Pola widzenia książki – kontekst” powstał art-obiekt o charakterze literackim, który został zaprezentowany w przestrzeni publicznej na terenie Biblioteki Śląskiej (plac Rady Europy 1, Katowice).

Nad stworzeniem obiektu pracowali zaproszeni do współpracy artyści: Małgorzata Jabłońska, Marek Kuś i Piotr Szewczyk, kuratorem projektu była Ewa Kokot, za wsparcie merytoryczne prac nad art-obiektem odpowiadali Dorota Pociask-Frącek i Tomasz Dąbrowski.

ART-OBIEKT powstał w odniesieniu do przeprowadzonych konsultacji społecznych, podczas których uczestnicy ankiety wybrali tekst literacki Ryszarda Kapuścińskiego: „Tak naprawdę nie wiemy, co ciągnie człowieka w świat. Ciekawość? Głód przeżyć? Potrzeba nieustannego dziwienia się? Człowiek, który przestaje się dziwić, jest wydrążony, ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że wszystko już było i nic nie może go zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze – uroda życia”.

Cytat stanowił punkt wyjścia dla pracy projektowej zaproszonych do współpracy artystów. W projekcie ważne było, aby wychodząc z bardzo różnych doświadczeń artystycznych, zarówno sztuk wizualnych, jak i literackich, zająć się problemem prezentacji literatury w przestrzeni, rozszerzając granice pojęć i dyscyplin sztuki. Ciągle poszukując nowych kontekstów odbioru słowa.

„Pola widzenia książki” to wieloletni cykl promujący działania animacyjne w zakresie czytelnictwa ukierunkowanego na konfrontowanie literatury z działaniami w obszarze sztuk wizualnych. „Pola widzenia książki – kontekst” jest już czwartą odsłoną cyklu, projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Organizator: Biblioteka Śląska

Kontakt: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12, Katowice, tel.: 32 255 43 21

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

https://polawidzeniaksiazki-kontekst.tumblr.com/

https://www.facebook.com/DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.