ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 11 (419) / 2021

Redakcja,

POLECAMY: PROJEKT 'POLA WIDZENIA KSIĄŻKI - POMOSTY'

A A A
POLA WIDZENIA KSIĄŻKI – POMOSTY

14.04–31.12.2021 r.

Projekt „Pola widzenia książki”, realizowany od 2017 roku, został zaplanowany jako wieloletni cykl, którego nadrzędnym celem jest nowatorska promocja czytelnictwa poprzez konfrontowanie literatury z innymi dziedzinami sztuki w sposób niekonwencjonalny.

W 2021 roku celem projektu jest poszukiwanie pomostów pomiędzy literaturą i sztuką wizualną oraz twórcą i odbiorcą. Piąta odsłona projektu, o podtytule „pomosty”, została zainspirowana wyjątkowo nie literaturą, a sztuką. Punktem wyjścia jest praca „Pływający pomost” Christo, jednego z twórców sztuki krajobrazu (land art). Artysta stworzył instalację, która połączyła dwa włoskie miasteczka i wyspę na jeziorze Iseo. Kładka, której kolor zmieniał się wraz z rytmem przyrody i natężeniem naturalnego oświetlenia, była otwarta 24 godziny na dobę przez 16 dni i dostępna bezpłatnie dla wszystkich chętnych. Ideę „pomostu” łączącego różne porządki – świat natury i świat sztuki – oraz odbiorców z różnych środowisk i grup społecznych chcemy przenieść na grunt wspólnych działań artystów i literatów.

Według definicji słownikowej „pomost” jest platformą opartą na podporach, czymś, co łączy odległe od siebie miejsca, ale też stanowiska i koncepcje. Projektem „Pola widzenia książki – pomosty” chcemy zbliżyć twórców (tylko pozornie) dalekich od siebie, skłaniając ich do rozmów o wartościach i wzajemnego inspirowania się. Nasz „pomost” łączy sztukę wizualną i tekst literacki, lecz przede wszystkim jest kładką, na której wszyscy możemy się spotkać i która pozwala przyglądać się sobie z bezpiecznej odległości. Sztuka wizualna będzie rozwijana w literaturę, dlatego obok inspiracji artystycznej duży wpływ na ideę projektu wywarło źródło literackie, w postaci książki „Podróże zimowe” Georges’a Pereca i członków grupy OuLiPo. To powieść zbiorowa, w której liczni autorzy dopisywali do noweli Pereca kolejne rozdziały i wersje. W projekcie zapraszamy artystów i uczestników warsztatów do podobnej sztafety. Dzieło sztuki to punkt wyjścia, do którego każdy może dodać swoją osobistą, twórczą wypowiedź.POMOSTY LITERATURY I SZTUKI

Podstawą projektu będzie cykl czterech wystaw artystyczno-literackich:

1. Wystawa „LAND ART” – WALDEMAR RUDYK / tekst: Julia Fiedorczuk

2. Wystawa „ABSTRAKCJA” – MARCIN PAWŁOWSKI / tekst: Bartłomiej Majzel

3. Wystawa „RZEŹBA” – PIOTR SZEWCZYK / tekst: Krzysztof Czyżewski

4. Wystawa „WIDEO-ART” – KSAWERY KALISKI/ tekst: Zyta Rudzka

Wystawy są odwróceniem procesu ilustrowania – tu dzieło plastyczne jest inspiracją dla literatury, a nie odwrotnie. Zaproszeni poeci, prozaicy i eseiści stworzą autorskie teksty w odwołaniu do prac tworzonych w różnych formach sztuki. Pomost łączy nie tylko sztukę wizualną i literaturę. Mniejsze pomosty zbliżają do siebie artystów działających w odmiennych obszarach, zarówno pod względem idei, jak i formy, oraz pisarzy wypowiadających się w różnych językach – poezji, prozy czy eseju.

Ekspozycje będą punktem wyjścia dla warsztatów, podczas których będziemy posługiwać się kartami twórczymi, zaprojektowanymi przez edukatora i projektanta dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym zagrożonych wykluczeniem). Nauczeni doświadczeniem przewidujemy realizację stacjonarną i równolegle do niej online, w formie spotkań wirtualnych z grupami i wychowawcami.POMOSTY WARTOŚCI

Pokazy będą uzupełnione o cykl spotkań autorskich, prowadzonych przez Bartłomieja Majzla, polegających na rozmowie artysty wizualnego i pisarza o konkretnych wartościach.

Tematy poszczególnych spotkań będą odnosiły się do idei łączących twórczość obu artystów:

1. WALDEMAR RUDYK / Julia Fiedorczuk – Natura, czyli spotkanie drzew mówiących tym samym językiem

2. MARCIN PAWŁOWSKI / Bartłomiej Majzel – Absolut jest zawsze poszukiwaniem

3. PIOTR SZEWCZYK / Krzysztof Czyżewski – Odwaga – jak skoczyć i wpaść w ciepłe, nieznane ramiona

4. KSAWERY KALISKI / Zyta Rudzka – Światło – wystarczy przymknąć oczy, nie przeoczyćPOMOSTY MIASTA I POMOSTY W SIECI

Zapraszające do wspólnego odbioru sztuki, pomosty będą rozsiane po całym mieście. Na telebimach pojawią się teksty literackie, powoli odsłaniające się przed publicznością, tak, by zainteresowany przechodzień mógł na chwilę oderwać się od zgiełku i skupić na twórczym przekazie. Pokazy będą opracowane przez artystę, Piotra Szewczyka. Będzie to niestandardowe pole odbioru książki w przestrzeni miejskiej dostępne dla każdego, zachęcające do czytania tekstu i odbioru wizualnego.

Równolegle do wystaw stacjonarnych w galerii i wydarzeń w przestrzeni miasta dostępne będą również pokazy online.POMOSTY WSPÓŁPRACY

Pomostem chcemy połączyć także Bibliotekę Śląską i równie istotne instytucje działające w regionie: Zagłębiowską Mediatekę, Mediatekę – Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach. Wizyty studyjne i wideokonferencje mają na celu zbudowanie trwałej i efektywnej współpracy międzybibliotecznej. Współpracy chcemy poszukiwać przede wszystkim lokalnie. Dlatego oprócz wymienionych instytucji do współpracy zapraszamy dwie katowickie księgarnie: Bookiestrę i Miejscownik. Tygiel Kulturalny.

Zamierzamy też wzmocnić dotychczasowe współprace z organizacjami niosącymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem oraz pracującymi z dziećmi i młodzieżą, takimi jak: Świetlice Caritas Polska w Katowicach, Miejskie Przedszkole nr 42 w Rudzie Śląskiej, Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach.

Idea koncepcji, kuratorka wystaw: Ewa Kokot

Współpraca merytoryczna: Anastazja Hadyna i Sara Nowicka

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program Partnerstwo dla książki.

 

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel.32 255 43 21

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://www.tumblr.com/blog/polawidzeniaksiazki-pomosty
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.