ISSN 2658-1086

GRZEGORZ RYCZYWOLSKI

– rocznik 1984, debiutował 2012 tomem wierszy „Wiosenne porządki”, nowsze teksty można znaleźć m.in. na łamach Fundacji Karpowicza: http://fundacja-karpowicz.org/grzegorz-ryczywolski-wiersze/. Aktualnie jest gospodynią domową.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 listopada 21 (309) / 2016