ISSN 2658-1086

KATARZYNA WYSZYńSKA

– absolwentka filologii polskiej i filologii rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka książki „Sukcesorzy Pana Cogito” (Katowice 2016) oraz artykułów na temat polskiej poezji współczesnej (m. in. J. Lechonia, Z. Herberta, S. Barańczaka, E. Lipskiej). Współautorka wystawy „Gaberboccus Press. Niezgoda na konformizm” prezentowanej m.in. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz w czasie Festiwalu SKARPA 2015. Autorka szkiców poświęconych twórczości Franciszki i Stefana Themersonów. Zajmuje ją poezja XX i XXI wieku oraz sztuka interpretacji, a także problematyka z zakresu korespondencji sztuk, w tym zagadnienie książki artystycznej. Pracuje w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 października 20 (356) / 2018