ISSN 2658-1086

PRZEMYSłAW KALISZUK

– pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się prozą nowoczesną II połowy XX wieku, literaturą eksperymentalną i prozą fantastyczną. Autor książki „Wyczerpywanie i odnowa. »Nowa« polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności".

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (391) / 2020