ISSN 2658-1086

SZYMON BIRA

- ur. 1987 r. Autor książek poetyckich: „światło umieranie” (2008), „Podręcznik królowej” (2011) oraz 3,5 (2015). Pracuje we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Mieszka we Wrocławiu. Publikowane utwory pochodzą z nowej książki pt. „1,1”. Do tej pory jej fragmenty ukazały się w: Cegle, Dwutygodniku, Piśmie, Przekroju i Wydawnictwie J. 

TEKST

NUMER WYDANIA

1 czerwca 11 (395) / 2020