ISSN 2658-1086

RADOSłAW GóRA

– absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, studiuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Redagował Niezależny Miesięcznik Studentów „Magiel”, publikował w „Dzienniku Teatralnym” i kwartalniku „Taniec”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 sierpnia 15-16 (399-400) / 2020