ISSN 2658-1086

TOMASZ HRYNACZ

- ur. w 1971. Poeta. Publikował m.in. w paryskiej „Kulturze”, "Toposie", "Tytule", "brulionie" „Kresach”, Frondzie”, „Odrze”, „Res Publice Nowej”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Czasie Kultury”, „Twórczości”. Jest autorem zbiorów wierszy: „Zwrot o bliskość” (1997), „Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych” (1999), „Rebelia” (2001), „Enzym” (2004), „Dni widzenia” (2005), „Praski raj” (2009), „Prędka przędza” (2010) „Przedmowa do 5 smaków” (2013), „Noc czerwi” (2016), „Dobór dóbr” (2019). Jego wiersze znalazły się w kilku antologiach m.in. w amerykańskiej antologii polskiej poezji „Contemporary Writers of Poland” (2005), "Između Ohrida i Buga. Antologija slavenskih umjetnosti" (2011), hiszpańskiej antologii współczesnej poezji polskiej "Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980)" (2012). Tłumaczony na język angielski, chorwacki, czeski, francuski, kataloński, niemiecki, rosyjski, serbski i ukraiński. Mieszka w Świdnicy.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 marca 5 (413) / 2021