ISSN 2658-1086

FRANCISZEK DRąG

– ur. 1996, absolwent filmoznawstwa (UAM), obecnie student II stopnia MISHiS tamże na kierunkach kulturoznawstwo i literatura powszechna. Uczestnik wymian studyjnych w Berlinie i Poczdamie, stały współpracownik-programer poznańskiego festiwalu Ale Kino!. Publikuje na łamach „Fragile” i „IMAGES”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lipca 13 (421) / 2021