ISSN 2658-1086

AGNIESZKA ŚCIEPURO

– pochodzi z Wrocławia. Tutaj studiowała filologię polską, miesz-ka i pracuje. Do tej pory publikowała w prasie literackiej tylko raz, w „Portrecie”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 maja 9 (105) / 2008