ISSN 2658-1086

KAMILA GęBALSKA

- ur.1985, studiuje wiedzę o kulturze i nauczanie języka polskiego jako obcego na Wydziale Polonistyki UJ, interesuje się realizacją kategorii cielesnych w literaturze i sztukach wizualnych.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 października 20 (116) / 2008