ISSN 2658-1086

JAKUB BECZEK

- ur. 1976 r. Doktor literaturoznawstwa. Jako krytyk współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym" i "Nowymi Książkami". Publikował m. in. w "Gazecie Wyborczej", "Czasie Kultury", "Odrze", "Opcjach", "Portrecie", "Arcanach", "Midraszu", "Przeglądzie Humanistycznym". W książkach zbiorowych pisał m. in. o Irzykowskim, Jasieńskim, Konińskim, Skiwskim, Trzebińskim. Mieszka w Warszawie.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 lutego 4 (148) / 2010