ISSN 2658-1086

WOJCIECH GóRECKI

- ur. w 1970 roku w Łodzi, ukończył historię i dziennikarstwo. Zadebiutował w 1986 roku na łamach "Sztandaru Młodych". Współpracował m.in. z "Razem", "Gazetą Wyborczą", "Życiem Warszawy", "Więzią", "Res Publicą Nową" i "Tygodnikiem Powszechnym". Członek zespołu redakcyjnego "Tygla Kultury". Współautor filmu dokumentalnego Boskość Stalina w świetle najnowszych badań (TVP 1998). Autor książek: "Łódź przeżyła katharsis" (1998), "Planeta Kaukaz" (2002) oraz "La terra del vello d'oro. Viaggi in Georgia" (2009). Tłumaczony na język włoski, uhonorowany Nagrodą Giuseppe Mazzottiego. W latach 2002-2007 pierwszy sekretarz, a następnie radca w Ambasadzie RP w Baku. Był ekspertem misji UE badającej okoliczności wojny w Gruzji w 2008 roku. Pracuje w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (cyt. www.czarne.com.pl).

TEKST

NUMER WYDANIA

15 kwietnia 8 (152) / 2010