ISSN 2658-1086

MAGDALENA ORLIńSKA

– ur. w 1980 roku. Poetka. Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka pierwszej nagrody w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej (Regionalny Ośrodek Kultury, Częstochowa 2007) oraz pierwszej nagrody Praskiej Przystani Słowa (Centrum Promocji Kultury, Warszawa 2008). Publikowała w „Gazecie Wyborczej” (Wiersz Świątecznej) oraz antologiach pokonkursowych. Na co dzień prowadzi zajęcia z filozofii i etyki w prywatnej szkole podstawowej oraz redaguje portal internetowy o Saskiej Kępie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 września 17 (161) / 2010