ISSN 2658-1086

MICHAł RUSINEK

- urodził się 31 stycznia 1972 w Krakowie, tamże ukończył szkołę podstawową i średnią. Laureat olimpiady polonistycznej. Studiował polonistykę w UJ w latach 1991-1996. Pracę magisterską pt. "Deconstructio antiquitatis. O relacjach tekstualnych w Dii gentium M.K. Sarbiewskiego", której promotorem była dr hab. Teresa Walas, obronił w roku 1996. Pracę doktorską pt."Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością", także pod kierunkiem dr hab. Teresy Walas, obronił w roku 2002. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ (prowadzi wykłady i konwersatoria z teorii literatury na polonistyce, orientalistyce i romanistyce).

TEKST

NUMER WYDANIA

15 kwietnia 8 (176) / 2011