ISSN 2658-1086

RENATA BORODYN

– studiuje teatrologię na Uniwersytecie Śląskim. Brała udział w wielu warsztatach teatralnych, współpracowała m.in. z grupą Teatro La Terrorismo Suka OFF, Teatrem Parlatorium, Teatrem from Poland, Teatrem Realistycznym (podczas Festiwalu Artystycznedgo Młodzieży Akademickiej FAMA), od roku 2004 jest związana z teatrem MOMO. Współredagowała gazety festiwalowe „Teatromanii” i „Interpretacji”.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 marca 6 (54) / 2006