ISSN 2658-1086

VITA FORTUNATI

– profesor w Uniwersytecie w Bolonii. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą utopii, modernizmu, relacji słowa i obrazu, starzejącego się ciała w multidyscyplinarnej perspektywie, studiów kobiecych i genderowych. Opublikowała m.in. „Memorie e Saperi” (2007) we współpracy z Eleną Agazzi oraz „Biocomplexity at the Cutting Edge of Physics, System Biology and Humanities” (2008). Obecnie koordynuje również project „Acume 2: Project, Interfacing Sciences, Literature and Humanities: an Interdisciplinary Approach”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (199) / 2012