ISSN 2658-1086

TOMASZ STRZYMIńSKI

TEKST

NUMER WYDANIA

15 października 20 (212) / 2012