ISSN 2658-1086

KRZYSZTOF ŚRODA

ur. 1959 – pisarz, tłumacz, historyk filozofii. Pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, obronił pracę doktorską o fenomenologii Edmunda Husserla, przełożył kilkanaście książek – większość na temat spekulacji giełdowej. Autor "Niejasnej sytuacji na kontynencie" (2003) i "Projektu handlu kabardyńskimi końmi" (2006), laureat Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii eseistyki (cyt. za. czarne.com.pl).

TEKST

NUMER WYDANIA

15 października 20 (212) / 2012