ISSN 2658-1086

MILENA OSIURAK

ur. w 1988 r. w Gliwicach. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Zajmuję się twórczością Władysława Sebyły oraz muzycznością poezji.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (223) / 2013