ISSN 2658-1086

MARIUSZ GRZEBALSKI

– ur. w 1969 r. Łodzi. W latach 90. redaktor naczelny Ogólnopolskiego Dwutygodnika Literackiego „Nowy Nurt”. Obecnie wydawca książek z serii Biblioteka Poezji Współczesnej oraz redaktor „Dodatku LITERAckiego” Nagrody Literackiej Gdynia. Zadebiutował tomem wierszy „Negatyw” (1994). W kolejnych latach ogłosił drukiem zbiory: „Ulica gnostycka” (1997), „Drugie dotknięcie” (2001), „Słynne i świetne” (2004), „Pocałunek na wstecznym” (2007), „Niepiosenki” (2009), wiersze zebrane w tomie „Kronika zakłóceń” (2010) oraz zbiór opowiadań „Człowiek, który biegnie przez las” (2006). Wkrótce nakładem krakowskiej oficyny EMG ukaże się jego nowa książka poetycka pt. „W zmienionych okolicznościach”. Mieszka w Dąbrówce koło Poznania.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (223) / 2013
1 listopada 21 (213) / 2012
1 kwietnia 7 (55) / 2006
1 kwietnia 7 (55) / 2006
1 kwietnia 7 (55) / 2006