ISSN 2658-1086

PATRYCJA BąKOWSKA

– studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: estetyka literacka i performatywna). Pisze pracę magisterską u prof. Barbary Judkowiak, poświęconą ewolucji polskiej tożsamości pod wpływem upadku konfederacji barskiej. Brała udział w konferencjach dotyczących sarmatyzmu, tradycji romantycznej, roli piśmiennictwa w epokach dawnych. Interesuje się literaturą XVIII i XIX w. oraz jej wpływem na kulturę współczesną.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (231-232) / 2013