ISSN 2658-1086

MAGDALENA JUźWIK

- absolwentka kulturoznawstwa UAM. Obecnie studentka filologii polskiej, specjalność: estetyka literacka i performatywna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się teatrem tańca i teatrem muzycznym. Szczególnie jest zainteresowana projektami realizowanymi przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu oraz Teatr Muzyczny Roma w Warszawie.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (231-232) / 2013