ISSN 2658-1086

IGOR JAREK

– ur. w 1989 roku, poeta, autor tomu „Różyczka” (2008).

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (231-232) / 2013