ISSN 2658-1086

ZUZANNA POPIEL

- ur. w 1993 roku. Studiuje polonistykę i filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikowała na łamach „Trans/wizji”. Autorka opowiadań w ramach projektu „Niedobre Literki”.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 listopada 22 (262) / 2014