ISSN 2658-1086

ŻILA MOSA'ED

– ur. w 1948 r. w Teheranie, od wielu lat mieszka w Szwecji (w Göteborgu). Do tej pory opublikowała 15 tomów poezji i prozy, tak po persku, jak i po szwedzku. Niektóre spośród jej utworów były tłumaczone na angielski, holenderski, włoski i estoński. Mossaed jest laureatką wielu nagród literackich, m.in. stypendium literackiego im. Gustafa Frödinga (1998), którym po raz pierwszy wyróżniono nieszwedzką poetkę, oraz nagrody Svenska Akademin (2012). Tłumaczone wiersze pochodzą z tomików: „Drzwi świtu były uchylone/Weszłam do środka/Jeszcze nie wróciłam” (Szwecja, 2012) oraz „Księżyc i ta prawieczna krowa” (Szwecja, 1993).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (265) / 2015