ISSN 2658-1086

FORUQ FARROCHZâD

– ur. w 1935, zm. w 1967 roku; jedna z najwybitniejszych współczesnych poetek perskich, przedstawicielka modernistycznego nurtu sze’r-e nou, zapoczątkowanego w latach dwudziestych XX wieku przez Nimę Juszidża, odchodzącego od tradycyjnych wzorców metrycznych i tematyki typowej dla poezji klasycznej. Autorka pięciu tomów poezji: „Asir” („Jeniec”, 1955), „Diwâr” („Mur”, 1956), „Esjân” („Bunt”, 1958), „Tawallodi digar” („Powtórne narodziny”, 1964) oraz „Imân bijâwarim be âqâz-e fasl-e sard” („Uwierzmy w nadejście pory chłodów”, 1976). Zginęła tragicznie w wypadku samochodowym w wieku 32 lat, u szczytu możliwości twórczych; ostatni z wymienionych tomów został wydany pośmiertnie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (265) / 2015