ISSN 2658-1086

MARIA MCMANUS

– prozaiczka, poetka i dramatopisarka. Opublikowała tomy poezji: „Reading the Dog” (Lagan Press 2006), „The Cello Suites” (Lagan Press 2009), do którego ścieżkę dźwiękową skomponował specjalnie wiolonczelista Tom Hughes, „We Are Bone” (Lagan Press 2013) Jej wiersze ukazały się w antologii „Poetry Introductions 1” (Lagan Press 2003).
W latach 2008 i 2012 otrzymała nagrody z Arts Council. W 2005 była stypendystką Bedell Scholarship z Fundacji Pisarzy Aspen, Colorado USA. Jej sztuki teatralne „Nowhere Harder”, „His 'n' Hers”, „Bruised” były wystawiane m.in. na deskach Replay Theatre Company. Strona autorki https://mariamcmanus.wordpress.com/.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 czerwca 11 (275) / 2015