ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

JERZY SUCHANEK

– ur. w 1953 roku. Pisarz, poeta, publicysta. Wiersze, prozę i teksty krytyczne publikował w wielu pismach literackich i antologiach. Współzałożyciel Piwnicy Literackiej przy Studenckim Centrum Kultury Zameczek-Remedium w Sosnowcu i współredaktor jej wydawnictw (1981, 1983-85), ponadto współzałożyciel i współredaktor wielu wydawnictw i periodyków kulturalnych. Jako redaktor programowy gliwickiej filii bydgoskiego Instytutu Wydawniczego Świadectwo w latach 1994-1999 wydał kilka książek poetyckich, m.in. Lesława Nowary, Marcina Świetlickiego, Krzysztofa Siwczyka, Krzysztofa Śliwki i Bartłomieja Majzla. Wydał autorskie zbiory poetyckie: „Proszę rozejść się do domów” (Sosnowiec 1974), „49 wierszy” (Warszawa 1981), „Jestem nie tylko słowem” (Katowice-Sosnowiec 1983), „Czytaj szeptem” (Mysłowice 1991), „Bębny” (Gdańsk 2007), „Pusto” (Sosnowiec 2007).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 listopada 21 (165) / 2010
1 kwietnia 7 (103) / 2008